Protecția datelor cu caracter personal

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Suntem conștienți de importanța protecției datelor cu caracter personal și a confidențialității clienților noștri și, prin urmare, atunci când stocăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, procedăm în conformitate cu reglementările legale aplicabile, în special cu Regulamentul general al Parlamentului European și Consiliul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), cu Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 127/2005 Coll., privind comunicațiile electronice, și în continuare conform prevederilor relevante ale Codului civil.

Aceste informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt valabile și efective din 25.05.2018.

Informații despre noi și detalii de contact:

SBLCore s.r.o., numărul ID: 042 78 968, cu sediul social la Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praga 9, înregistrată în registrul comerțului menținut de Tribunalul Municipal din Praga, secția C, insert 245258

E-mail: blanka@sblcore.com

De ce procesăm datele dumneavoastră:

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar unele dintre datele dumneavoastră sunt necesare pentru încheierea contractelor și îndeplinirea obligațiilor. Prelucrăm datele pe care ni le furnizați în principal în scopul furnizării serviciilor și produselor noastre, de facturare, precum și pentru uz intern, în scopuri de marketing și de afaceri, sau pentru colectarea datoriilor sau evaluarea moralului de plată.

Ce date și în ce scop procesăm:

 1. În scopul încheierii și executării ulterioare a contractului relevant, inclusiv gestionării posibilelor reclamații ale dumneavoastră din cauza defectuoasă a executării, procesăm:

  numele și prenumele clientului, adresa de e-mail, telefon

  Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este în primul rând îndeplinirea contractului relevant și, în același timp, îndeplinirea obligațiilor noastre legale conform reglementărilor legale care reglementează drepturile și obligațiile în legătură cu evidența contabilă.

  Furnizarea datelor cu caracter personal în acest scop este o condiție prealabilă pentru încheierea și executarea contractului și nu necesită consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă nu ne sunt furnizate date cu caracter personal, nu putem încheia contractul și nu-l putem îndeplini în mod corespunzător.

 2. În scopul susținerii pretențiilor care decurg din partea noastră în legătură cu sau care rezultă din contractul relevant încheiat, procesăm:

  numele și prenumele clientului, adresa de e-mail, telefon

  Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este interesul nostru legitim. Nu avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a furniza date personale.

 3. În scopul marketingului direct (adică trimiterea unei oferte legate de un serviciu sau produs care v-a fost furnizat ca parte a executării contractului relevant), procesăm:

  numele și prenumele clientului, adresa de e-mail, telefon

  Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este interesul nostru legitim. Nu avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a furniza date cu caracter personal, dar dumneavoastră, pe de altă parte, vă puteți exprima dezacordul cu această prelucrare.

 4. În scopul trimiterii altor comunicări comerciale și de marketing, procesăm:

  numele și prenumele clientului, adresa de e-mail, telefon

  Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este consimțământul clientului sau al persoanei de contact a acestuia. Pentru a vă prelucra datele personale în acest scop, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră, pe care îl puteți retrage în orice moment.

La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu va exista nicio luare a deciziilor sau profilare automată.

Cât timp procesăm datele dumneavoastră:

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata relației contractuale și ulterior pe o perioadă de 4 ani de la încetarea acesteia, sau pe perioada necesară pentru exercitarea corespunzătoare a pretențiilor noastre legale care decurg din contractul relevant.

În scopul marketingului direct, stocăm datele personale pe durata relației contractuale și ulterior pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acesteia.

În scopul trimiterii altor mesaje comerciale și de marketing, păstrăm datele personale pe durata consimțământului dumneavoastră.

Dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom șterge sau anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal în termen de 1 lună de la livrarea unei astfel de solicitări; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică dacă vă putem păstra datele pe baza intereselor noastre legitime (în special în scopul executării drepturilor din contractul relevant) sau pe un alt temei legal și într-un alt scop conform reglementărilor legale aplicabile.

Cui transferăm datele dumneavoastră:

Vă vom furniza o listă actualizată a terților cărora le putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal la solicitarea dumneavoastră trimisă la adresa noastră de e-mail de contact de mai jos.

Datele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara UE.

Cum asigurăm securitatea la prelucrarea datelor:

Punem mare accent pe politica de securitate în cadrul companiei, confidențialitatea angajaților, respectarea ghidurilor interne și selecția partenerilor contractuali.

Ce drepturi aveți împotriva noastră:

 • dreptul de a solicita acces la datele personale și informații despre prelucrarea acestora,
 • dreptul de a corecta sau șterge datele personale,
 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor,
 • dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării datelor cu caracter personal la autoritatea de supraveghere (Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Cehe, cu sediul la Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7).

Puteți contacta e-mailul de contact cu orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SBLCore logo

Oferim soluții în domeniul creării și gestionării fișelor cu date de securitate. Ne ocupăm de administrarea generală asociată cu crearea, clasificarea și arhivarea fișelor cu date de securitate. Software-ul SBLCore se adresează tuturor producătorilor, importatorilor, distribuitorilor precum și utilizatorilor de produse chimice și amestecuri.

Aveți nevoie de consultanță?

Păstrați legătura

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Republica Cehă

IN: 04278968
CF: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Utilizăm cookie-uri

Utilizăm cookie-uri pe pagina noastră pentru a înțelege comportamentul vizitatorilor noștri, astfel încât să le putem oferi conținut în funcție de preferințele lor.

Mai multe despre cookie-uri ×
Cookie-uri funcționale
Acest site web folosește cookie-uri necesare, care sunt cruciale pentru funcționarea sa corectă. Acesta va asigura afișarea corectă a paginii, va permite trimiterea de formulare și funcții similare necesare. Aceste cookie-uri tehnice nu pot fi dezactivate.
Cookie Domeniu Valabilitate Descriere Procesor
sblcore_cc www.sblcore.ro 1 an Stochează consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.ro Sesiune Stochează informații despre sesiunea utilizatorului. SBLCore s.r.o.
Cookie-uri analitice
Folosim cookie-uri analitice pentru a evalua performanța site-ului nostru. Folosim aceste cookie-uri pentru a urmări numărul de vizite, sursele de trafic și comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru web - de exemplu, aflăm ce informații caută și ce informații sunt cele mai importante pentru ei. Aceste informații ne ajută să optimizăm site-ul și să ne îmbunătățim serviciile.
Cookie Domeniu Valabilitate Descriere Procesor
_ga www.sblcore.ro 2 ani ID folosit pentru a identifica utilizatorii. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.ro 2 ani ID folosit pentru a identifica utilizatorii. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.ro 2 ani ID folosit pentru a identifica utilizatorii. Google
Cookie-uri de marketing
Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a afișa reclame relevante pe baza preferințelor dumneavoastră. Acest conținut personalizat, utilizat de partenerii noștri, poate apărea pe diferite site-uri web. Dacă nu alegeți aceste cookie-uri, numărul de reclame nu se va modifica, dar acestea nu vor mai fi adaptate intereselor dumneavoastră.
Cookie Domeniu Valabilitate Descriere Procesor
_gcl_au www.sblcore.ro 3 luni Utilizează Google AdSense pentru a experimenta eficiența publicității pe site-urile web care utilizează serviciile lor. Google