FAQ

Cele mai frecvente

Întrebări & răspunsuri

Aruncați o privire la cele mai frecvente întrebări ale clienților noștri despre software-ul SBLCore și despre fișele cu date de securitate în general.

Legislația și fișele cu date de securitate în general

Ce este o fișă cu date de securitate?
O fișă cu date de securitate este un document care asigură transferul de informații în cadrul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, este indispensabilă atunci când se lucrează cu substanțe și amestecuri chimice periculoase.
Cum arată fișa cu date de securitate?
Formatul fișei cu date de securitate este strict definit în cadrul UE de anexa II la Regulamentul REACH. Acesta este alcătuit din 16 secțiuni, ale căror titluri sunt prezentate în toate limbile UE, astfel încât nu este posibilă o traducere simplă. În plus, definește ce fel de informații trebuie să conțină fiecare secțiune. Acestea trebuie să fie scrise clar și concis. Țările non-europene sunt guvernate de propria legislație națională.
În ce limbă trebuie să fie redactată fișa cu date de securitate?
Limba în care este redactată fișa cu date de securitate depinde de țara de destinație în care substanța sau amestecul va fi introdus pe piață. Fișa cu date de securitate trebuie să fie întotdeauna în limba oficială a țării în cauză.
Ce produse trebuie să aibă o fișă cu date de securitate?
Fișa cu date de securitate se întocmește în primul rând pentru substanțele sau amestecurile clasificate ca fiind periculoase. În unele cazuri, la cerere, se furnizează o fișă cu date de securitate, de exemplu, pentru amestecurile care nu sunt clasificate ca fiind periculoase, dar care conțin o substanță ce prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu sau o substanță pentru care sunt stabilite limite de expunere profesională.
Ce produse nu trebuie să aibă o fișă cu date de securitate?
Nu este necesară crearea unei fișe cu date de securitate pentru medicamente de uz veterinar, produse cosmetice, produse farmaceutice, alimente și furaje. Un alt grup sunt obiectele care au deja o anumită formă în timpul producției. În cazul acestora, fișa cu date de securitate este adesea utilizată pentru a transmite informații importante despre produsul final.
Cine are nevoie de o fișă cu date de securitate?
Orice persoană care manipulează în vreun fel substanțe chimice sau amestecuri. Acest lucru poate însemna producătorul, importatorul, distribuitorul și utilizatorul ulterior.
Cine poate crea o fișă cu date de securitate?
Fișa cu date de securitate este întocmită de către o persoană competentă care este instruită în mod regulat. Legislația nu mai definește cât de des și de către cine trebuie să fie oferită școlarizarea. SBLCore este în măsură să ofere acest tip de școlarizare. Participantul va primi un certificat după curs. Oferim școlarizare pentru până la 5 persoane în același timp.
Cum se determină clasificarea unui amestec?
Clasificarea produsului se bazează pe normele stabilite în Regulamentul CLP. Clasificarea se bazează pe pericolele și concentrațiile elementelor componente, precum și pe datele toxicologice și ecotoxicologice ale acestora. În cazul anumitor pericole, proprietățile fizice ale produsului sau testele de laborator pot fi și ele luate în calcul. Software-ul SBLCore vă poate ajuta la calcularea clasificării.
Ce este o revizie a fișei cu date de securitate și când se face?
Revizia reprezintă o actualizare a informațiilor conținute în fișa cu date de securitate. Cel mai frecvent motiv este o modificare a formulării sau, de exemplu, o actualizare a formatului fișei cu date de securitate, care este prevăzut în anexa II a regulamentului REACH. Adesea, sunt modificate sau introduse și substanțe noi cu clasificare armonizată.
Ce trebuie să conțină eticheta?
Eticheta produsului este creată în conformitate cu secțiunea 2.2 din fișa cu date de securitate. Este important să vă asigurați că fișa cu date de securitate și eticheta sunt identice, deoarece informațiile trebuie să fie identice.

Software-ul SBLCore și tot ce îl înconjoară

Pentru cine este adecvat acest software?
Software-ul este destinat tuturor celor care manipulează produse chimice și amestecuri în orice mod și trebuie să creeze fișe cu date de securitate pentru acestea sau să convertească fișele cu date de securitate pe care le au într-o altă limbă.
Cine poate lucra în acest software?
Datorită mediului său intuitiv și ușor de utilizat, software-ul este adecvat nu doar pentru cei care au experiență în crearea fișelor cu date de securitate, ci și pentru începătorii care nu cunosc legislația din domeniul chimic.
Cu ce vă poate ajuta acest software?
SBLCore este un instrument cuprinzător care permite crearea unei fișe cu date de securitate în 27 de limbi, precum și proiectarea de etichete, generarea de coduri UFI și notificarea portalului PCN. În plus, software-ul asigură arhivarea tuturor fișelor cu date de securitate și a documentelor justificative ale acestora, monitorizează corectitudinea juridică și actualitatea fișei cu date de securitate. O funcție importantă este clasificarea automată a produsului, pe care software-ul o calculează din datele de intrare.
Ce este inclus în software?
Software-ul conține o bază de date proprie de substanțe cu clasificare armonizată în conformitate cu anexa VI la Regulamentul CLP și substanțe pentru care sunt stabilite limite de expunere profesională. Acesta include și o funcție de căutare a substanțelor în ECHA, care vă permite să importați o substanță în baza de date a software-ului direct din baza de date ECHA. Acesta conține și o bază de date cu limitele de expunere disponibile pentru fiecare țară. În plus, software-ul include o bază de date cu fraze în toate limbile disponibile.
Ce trebuie făcut dacă substanța nu se află în baza de date SBLCore?
Baza de date conține în principal substanțe cu clasificare armonizată și substanțe pentru care sunt stabilite limite de expunere profesională. Dacă substanța nu se află în baza de date, aceasta poate fi căutată și importată în baza de date a software-ului direct din baza de date ECHA. Alternativ, este posibilă și adăugarea manuală a unei substanțe în baza de date, pe baza informațiilor din fișa cu date de securitate.
Care sunt opțiunile de software disponibile?
Aveți la dispoziție SBLCore Blue - sub formă de abonament software, sau SBLCore Green - disponibil ca achiziție de licență permanentă. În scopuri educaționale, oferim versiunea gratuită a SBLCore Edu.
Unde sunt stocate datele?
În SBLCore Green, baza de date este localizată pe un computer sau server al companiei. Locul de stocare a datelor este la alegerea utilizatorului. Copiile de rezervă ale datelor se află în totalitate sub controlul său. În SBLCore Blue, baza de date este stocată în cloud, unde este salvată automat. Datele sunt accesibile de oriunde.
Câte fișe cu date de securitate pot fi create în software?
În ambele variante de software puteți crea un număr nelimitat de fișe cu date de securitate.
Cum funcționează versiunea de probă a software-ului?
După trimiterea formularului de înregistrare, o versiune de probă este descărcată, aceasta fiind apoi instalată pe un dispozitiv cu sistem de operare Windows. Această versiune este disponibilă gratuit timp de 14 zile de la instalare. Versiunea de probă nu este limitată în ceea ce privește funcțiile software-ului, cu excepția exportului de documente de ieșire, care sunt filigranate. Partițiile aleatorii sunt ascunse în previzualizare. Datele create pot fi convertite în versiunea completă. Descărcarea versiunii de probă nu vă obligă să comandați versiunea completă a software-ului și nu se percepe nicio taxă.
Cu ce dispozitive și sisteme de operare este compatibil software-ul?
Toate tipurile de software sunt destinate utilizării pe dispozitive cu sistem de operare Windows (Windows 8.1 și versiuni superioare). Sistemul de operare macOS nu este suportat în mod direct, dar software-ul poate fi rulat folosind Windows virtualizat. Software-ul nu poate fi utilizat pe dispozitive mobile și tablete.
Pe câte computere poate fi utilizat software-ul?
Orice utilizator poate instala software-ul pe până la trei dispozitive (PC sau laptop).
Permite SBLCore importul de fișe cu date de securitate create în afara software-ului nostru?
Importul de fișiere într-un alt format decât .sbl acceptat de SBLCore nu este posibil în mod standard. Importul de date externe poate fi rezolvat individual prin acord.
Cum funcționează abonamentul software-ului SBLCore Blue?
Perioada minimă de închiriere este de 1 lună. Abonamentul poate fi reziliat în orice moment, dar întotdeauna nu mai devreme de 1 lună de la ultima modificare a setărilor abonamentului (adăugarea unei țări sau a unui utilizator).
Cum îmi pot încheia abonamentul pentru software-ul SBLCore Blue?
Software-ul poate fi reziliat cu ușurință la o dată selectată în setările abonamentului din interfața software-ului sau în portalul pentru clienți SBLCore, pe care îl puteți accesa și de pe pagina web.
Ce se întâmplă cu datele stocate în software după ce îmi închei abonamentul SBLCore Blue?
Înainte de a vă încheia abonamentul, vă recomandăm să faceți o copie de rezervă a tuturor datelor create. Software-ul vă va avertiza în momentul anulării abonamentului. Datele vor fi șterse definitiv din software la 14 zile după încetarea contractului. În acest timp, accesul la software este disponibil și datele pot fi descărcate în continuare, dar nu mai este posibilă utilizarea funcțiilor software-ului.
Poate fi reînnoit abonamentul software-ului SBLCore?
Reînnoirea abonamentelor se poate face prin conectarea la portalul pentru clienți SBLCore, sau prin intermediul unui reprezentant de vânzări. În cazul în care abonamentul este reînnoit la peste 14 zile de la încheierea abonamentului inițial, datele create inițial nu vor mai fi disponibile în interfața software.
În ce mod funcționează traducerile fișelor cu date de securitate?
SBLCore conține o bază de date de fraze care sunt traduse în toate limbile disponibile ale software-ului. Frazele care conțin legislație nu sunt simple traduceri, ci urmează formularea reglementărilor naționale. Datorită acestei funcții, software-ul este capabil să traducă fișa cu date de securitate cu ușurință și corect într-o altă limbă. În cazul în care un utilizator nu găsește o frază sau dorește să schimbe formularea acesteia, poate crea propria frază folosind orice traducere.
Cum se identifică o fișă cu date de securitate învechită în software și cum poate fi revizuită?
SBLCore semnalează necesitatea actualizării documentului prin intermediul funcției "semafor", care avertizează asupra formatului vechi al fișelor cu date de securitate, a substanțelor învechite sau a parametrilor de control care nu mai sunt actuali. După apăsarea butonului "Revizie", software-ul actualizează automat fișa cu date de securitate. Două versiuni ale documentului sunt apoi stocate în baza de date - originalul (arhivat) și noua fișă cu date de securitate.
Pot fi create scenarii de expunere în SBLCore?
Nu este posibil, deoarece nu există un format uniform definit pentru scenariul de expunere. Cu toate acestea, software-ul vă permite să atașați scenariul de expunere la fișa cu date de securitate sub formă de anexă.
Este software-ul capabil să determine ADR-ul amestecului?
Fiecare companie ale cărei activități implică transportul de produse periculoase peste limita specificată trebuie să numească cel puțin un consilier de siguranță care să fie școlarizat în domeniul transporturilor. Software-ul nu poate clasifica produsul în conformitate cu ADR.
Documentația conține o valoare H care nu este oferită de software (de exemplu, H320, H333). De ce?
Legislația Uniunii Europene privind substanțele chimice este reglementată de regulamentele CLP și REACH. Ghidul care explică normele de etichetare și ambalare din Regulamentul CLP este preluat din Sistemul Global Armonizat (SGA). Acesta conține un număr mai mare de fraze standard, astfel încât, în cazul în care un utilizator are o fișă cu date de securitate în format GHS, este posibil ca unele dintre fraze să nu fie adoptate în cadrul transferului de informații din lanțul de aprovizionare al UE.

Asistență pentru utilizatori și alte servicii

Ce sprijin oferim utilizatorilor?
Biroul de asistență poate fi contactat la support@sblcore.com. În plus, ne puteți contacta prin intermediul formularului de contact, ce poate fi utilizat pentru a trimite o cerere de asistență directă. Răspundem întotdeauna la toate solicitările de informații în cel mai scurt timp posibil.
Ce manuale sunt disponibile pentru lucrul cu software-ul?
Clienții noștri au la dispoziție videoclipuri tutoriale detaliate, care pot fi accesate de pe pagina web sau de pe canalul YouTube al SBLCore. Instrucțiuni detaliate sunt disponibile și în interfața software.
Ce tipuri de școlarizare oferim clienților noștri?
1) Școlarizare în software-ul SBLCore
2) Școlarizare privind fișa cu date de securitate
3) Școlarizare în crearea unei fișe de date de securitate cu amestecarea rețetelor

Notificări către portalul PCN și coduri UFI

Ce este UFI și la folosește?
UFI, sau Identificatorul unic de formulare, este un cod unic necesar atunci când raportați amestecuri periculoase pe portalul PCN, fiind și o parte obligatorie a etichetei. UFI este format din 16 caractere și are un prefix uniform UFI (de exemplu, UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Pentru a-l crea, aveți nevoie de numărul CIF al companiei și de așa-numitul cod numeric al compoziției. Pentru mai multe informații despre UFI, vă rugăm să vizitați pagina generatorului web.
Ce este PCN și ce amestecuri trebuie raportate?
PCN este un portal înființat de Uniunea Europeană și gestionat de ECHA. Este destinat transmiterii de informații privind amestecurile chimice periculoase. Amestecurile care prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau un pericol fizic trebuie notificate. Transmiterea include, printre altele, codul UFI, care este și un element obligatoriu al etichetei. Informațiile sunt transmise într-un format special i6z.
Ce este necesar pentru a crea un cod UFI?
Pentru crearea codului UFI, sunt necesare codul CIF al societății și așa-numitul cod numeric de compoziție. Codul numeric al compoziției poate fi orice număr. Trebuie doar să se aleagă o formă sustenabilă de numerotare a produselor, astfel încât două produse cu compoziții diferite să nu conțină același UFI. De exemplu, sistemul intern de numerotare a produselor poate fi utilizat pentru a selecta codul numeric al compoziției.
Cum arată UFI și unde este listat?
Identificatorul UFI este o parte obligatorie a etichetei și trebuie să fie lizibil și imposibil de șters. Abrevierea "UFI" este uniformă, invariabilă în toate limbile Uniunii Europene și precede codul propriu-zis, care are întotdeauna 16 caractere. Codul va apărea apoi în formatul UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Cine este obligat să depună o notificare?
Obligația principală revine importatorilor care achiziționează un produs din afara Spațiului Economic European și îl introduc pe piața UE, precum și utilizatorilor ulteriori care își crează propriile amestecuri sau intervin în ambalarea produsului. În plus, obligația se poate aplica și distribuitorilor. Această etapă trebuie să fie asigurată în cazurile în care importatorul sau utilizatorul ulterior nu a îndeplinit obligația de notificare.
Care sunt informațiile solicitate în cadrul notificării?
Notificarea a extins informațiile obligatorii în raport cu cerințele inițiale. De exemplu, sunt necesare codul UFI, 70% din compoziția produsului, tipul și dimensiunea ambalajului, categoria produsului în conformitate cu Sistemul european de clasificare a produselor (EuPCS), informații privind periculozitatea produsului, elemente de etichetare, informații toxicologice și informații privind proprietățile fizico-chimice.
De când se aplică obligația de notificare?
Data notificării variază în funcție de utilizarea produsului. Pentru uzul profesional și de consum, obligația de notificare se aplică de la 1 ianuarie 2021. Pentru amestecurile de uz industrial, data este 1 ianuarie 2024. Pentru produsele care au fost avizate în trecut în temeiul normelor naționale și care nu au suferit modificări în ceea ce privește compoziția sau clasificarea, notificările inițiale rămân valabile până la sfârșitul anului 2024. De la 1 ianuarie 2025, toate amestecurile periculoase de pe piață trebuie avizate în conformitate cu cerințele din anexa VIII la Regulamentul CLP.
Cui sunt transmise informațiile?
Declarantul transmite informații tuturor statelor membre în care amestecul este introdus pe piață. Aceste informații sunt apoi puse la dispoziția centrelor de control al otrăvurilor și a agenților de intervenție în caz de urgență în domeniul sănătății. Aceste entități sunt stabilite de fiecare stat la nivel național.
De unde se poate obține codul numeric al compoziției?
Codul numeric al compoziției este, împreună cu numărul de TVA sau cu codul societății, necesar pentru a crea așa-numitul cod UFI. Acest număr este lăsat la discreția firmei care creează UFI și poate fi orice număr de la 0 la aproximativ 268 mil. De exemplu, se poate utiliza sistemul de numerotare existent al societății, codurile de rețetă sau o parte din codul EAN.
De unde se poate obține cheia companiei?
În cazul în care compania nu este plătitoare de TVA sau nu dorește să utilizeze codul CIF, puteți utiliza cheia firmei pentru generarea UFI. Cheia poate fi obținută din generatorul UFI disponibil pe pagina web și poate fi utilizată în mod repetat pentru generarea de UFI-uri. Prin urmare, vă recomandăm să o salvați.

Achiziție abonament SBLCore Blue

În ce mod mă pot abona la acest software?
Abonamentul pentru software poate fi efectuat direct de pe pagina web, din secțiunea Listă de prețuri. În plus, puteți plasa o comandă pentru software cu ajutorul departamentului nostru de vânzări (sales@sblcore.com).
Ce planuri de abonament sunt disponibile?
Abonamentele pot fi achiziționate sub formă de plan lunar sau anual. Vă oferim planul anual la un preț redus.
Pot fi schimbate setările abonamentului ales?
Setările abonamentului pot fi editate în portalul pentru clienți sau în setările software-ului. Aveți posibilitatea de a adăuga sau elimina utilizatori și țări, de a modifica detaliile de plată și de a încheia abonamente.
Cum se poate adăuga un serviciu în timpul abonamentului (alt stat sau utilizator)?
Statele sau utilizatorii pot fi adăugate sau modificate cu ușurință în portalul pentru clienți. În cazul unui plan lunar, odată ce este adăugată o țară sau un utilizator, abonamentul nu poate fi reziliat decât după 1 lună.
Cum îmi pot anula abonamentul?
Vă puteți anula abonamentul în portalul pentru clienți sau în software, folosind butonul Abonament -> Anulare abonament. În cazul unui plan lunar, abonamentul poate fi reziliat la data pe care o alegeți, dar nu mai devreme de 1 lună calendaristică de la ultima achiziție a serviciului.
Ce metode de plată sunt acceptate?
Abonamentele pot fi plătite online cu cardul sau prin transfer bancar.
Cum funcționează facturarea abonamentului atunci când este achitat cu cardul?
Pentru prima comandă plătită cu cardul, plata abonamentului este efectuată anticipat. În același timp, este emisă o factură. În cazul unui plan lunar, toate plățile ulterioare sunt facturate retroactiv la sfârșitul fiecărei luni calendaristice. În cazul în care un stat sau un utilizator suplimentar este adăugat în momentul folosirii unui plan anual, aceste servicii sunt și ele facturate retroactiv la sfârșitul fiecărei luni calendaristice. În cazul în care vă reînnoiți abonamentul anual, suma corespunzătoare abonamentului pentru anul următor va fi taxată din nou și dedusă în avans de pe cardul dvs. Facturile sunt trimise în format electronic la adresa de e-mail furnizată în momentul comenzii. Toate facturile emise sunt disponibile în portalul pentru clienți.
Cum funcționează facturarea abonamentului atunci când este achitat prin transfer bancar?
Pentru prima comandă și orice comandă ulterioară în cadrul planului anual achitată prin transfer bancar, se emite o factură în același timp, cu o scadență de 14 zile. Pentru prima comandă și orice comandă ulterioară în cadrul planului lunar, factura este emisă retroactiv după sfârșitul fiecărei luni calendaristice în care a fost activat software-ul. Facturile sunt trimise în format electronic la adresa de e-mail furnizată în momentul comenzii. Toate facturile emise sunt disponibile în portalul pentru clienți.

Ce substanțe chimice și amestecuri fac obiectul legislației

REACH

REACH nu se referă doar la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, ci definește în primul rând formatul și conținutul fișelor cu date de securitate. Formatul fișelor cu date de securitate este specificat în anexa II al prezentului regulament. Fișele cu date de securitate reprezintă o sursă esențială de informații privind substanțele chimice sau amestecurile și sunt o parte esențială a lanțului de aprovizionare.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice

CLP

Regulamentul CLP se referă la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice. Clasificarea este o parte importantă a fișei cu date de securitate. Pe baza acesteia, sunt definite textele aferente tuturor secțiunilor. În ceea ce privește etichetarea, Regulamentul CLP stabilește norme privind dimensiunea simbolului și a etichetei complete în funcție de dimensiunea ambalajului. Anexa VI, care definește substanțele cu clasificare armonizată, face și ea parte din regulament.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Biocide

Regulamentul privind produsele biocide se referă la introducerea pe piață și la utilizarea produselor biocide. Un biocid este un produs care este utilizat pentru a distruge, respinge sau face inofensive organismele dăunătoare. Acesta definește în special etichetarea biocidelor, care au propriile sale specificații (de ex., indicarea substanței active și a concentrației acesteia). Fiecare produs biocid poate conține numai substanțe active de la furnizori aprobați sau, după caz, substanțe active care sunt în curs de examinare și care trebuie utilizate numai pentru tipul de produs biocid aprobat.

REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Detergenți

Regulamentul privind detergenții se referă la detergenții de spălat vase, de rufe și produsele de curățare. Aceasta diferențiază dacă un detergent este vândut doar utilizatorilor profesioniști sau publicului larg, pentru care stabilește reguli mai stricte în ceea ce privește etichetarea. În plus, stabilește norme privind biodegradabilitatea produselor și conținutul de fosfați. În contextul detergenților, este necesar să se prelucreze așa-numitele fișe de date, care sunt împărțite în două tipuri, pentru profesioniștii din domeniul sănătății sau pentru publicul larg.

REGULAMENTUL (CE) NR. 48/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind detergenții

Aveți și alte întrebări la care nu ați găsit răspuns?

Clienți care au folosit deja serviciile noastre

Alăturați-vă celor peste 750 de companii care au folosit deja produsele sau serviciile noastre până la satisfacția lor deplină.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Oferim soluții în domeniul creării și gestionării fișelor cu date de securitate. Ne ocupăm de administrarea generală asociată cu crearea, clasificarea și arhivarea fișelor cu date de securitate. Software-ul SBLCore se adresează tuturor producătorilor, importatorilor, distribuitorilor precum și utilizatorilor de produse chimice și amestecuri.

Aveți nevoie de consultanță?

Păstrați legătura

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Republica Cehă

IN: 04278968
CF: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.3

Utilizăm cookie-uri

Utilizăm cookie-uri pe pagina noastră pentru a înțelege comportamentul vizitatorilor noștri, astfel încât să le putem oferi conținut în funcție de preferințele lor.

Mai multe despre cookie-uri ×
Cookie-uri funcționale
Acest site web folosește cookie-uri necesare, care sunt cruciale pentru funcționarea sa corectă. Acesta va asigura afișarea corectă a paginii, va permite trimiterea de formulare și funcții similare necesare. Aceste cookie-uri tehnice nu pot fi dezactivate.
Cookie Domeniu Valabilitate Descriere Procesor
sblcore_cc www.sblcore.ro 1 an Stochează consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.ro Sesiune Stochează informații despre sesiunea utilizatorului. SBLCore s.r.o.
Cookie-uri analitice
Folosim cookie-uri analitice pentru a evalua performanța site-ului nostru. Folosim aceste cookie-uri pentru a urmări numărul de vizite, sursele de trafic și comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru web - de exemplu, aflăm ce informații caută și ce informații sunt cele mai importante pentru ei. Aceste informații ne ajută să optimizăm site-ul și să ne îmbunătățim serviciile.
Cookie Domeniu Valabilitate Descriere Procesor
_ga www.sblcore.ro 2 ani ID folosit pentru a identifica utilizatorii. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.ro 2 ani ID folosit pentru a identifica utilizatorii. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.ro 2 ani ID folosit pentru a identifica utilizatorii. Google
Cookie-uri de marketing
Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a afișa reclame relevante pe baza preferințelor dumneavoastră. Acest conținut personalizat, utilizat de partenerii noștri, poate apărea pe diferite site-uri web. Dacă nu alegeți aceste cookie-uri, numărul de reclame nu se va modifica, dar acestea nu vor mai fi adaptate intereselor dumneavoastră.
Cookie Domeniu Valabilitate Descriere Procesor
_gcl_au www.sblcore.ro 3 luni Utilizează Google AdSense pentru a experimenta eficiența publicității pe site-urile web care utilizează serviciile lor. Google